Sabbatsbudet

Gamla förbundet

I GT var sabaten helig och man fick  inte arbeta på sabbatsdagen, utom  att göra det som var absolut nödvändigt. 2 Mos 31:14-15  Den som arbetade på en sabbat skulle straffas med döden. (vers 15) Man fick inte samla ihop ved på en sabbat.  4 Mos. 15:32. Man fick på sabbaten inte bära någon börda ut ur sitt hus. Jer. 17.22 man fick inte föra in gods i staden eller trampa vinpressarna på en sabbat.  13:9  Man fick inte köpa och sälja på sabbaten. Neh. 10:31  Om man arbetade på denna dag drog man vrede över Israel. Man skulle i Israel även iaktaga andra högtidsdagar, som vi inte behöver göra. Mose anger tre högtider: Det osyrade brödets högtid, skördehögtiden och bärgningshögtiden. 2 Mos. 14-16.  Påsken, skördehögtid, försoningsdagen och  lövhyddohögtiden omtalas i 3 Mos. 23:4 ff. 

Sabbaten skulle vara ett tecken för hedningarna, att Israel var Guds egendomsfolk.  Hes. 20:12  Jesus botade sjuka på sabbatsdagen och han tillät en botad man att bära sin säng. Joh. 5:10 Men Jesus levde i gamla förbundets tid. Men det var ändå lovligt att göra vad gott är, såsom att dra upp ett får som fallit i en grop. Om någon har en åsna eller en oxe som faller i en brunn så fick man dra upp den.  Luk. 14:5 Man fick på sabbaten göra barmhärtighetsverk. Matt. 12:7  På sabbaten, efter Jesu dödsdag var de stilla efter lagens bud.  Man levde efter GT:s sabbatsbud.  Men kunde Israeliterna hålla sabbatsbudet när de var slavar i Egypten eller fångar i Babylonien? Gällde detta bud främst när de bodde i sitt land? Mose säger att de skulle hålla den var de än är bosatta.  3 Mos. 23:3  Man kunde hålla sabbaten under ökenvandringen, när de var ett självständigt folk. Detta bud var givet till Israels folk i GT, så som ett tecken för att andra folk skulle känna igen den, att de var Guds egendomsfolk på ett särskilt sätt. 

  Om någon som var på besök i Israel och antog deras religion och ville dyrka Herren, kunde han ju inte hålla sabbaten i sitt hemland, om denna dag där inte var en helgdag. Hur skulle han göra om han var slav, tjänstefolk eller anställd? Han var ju tvingad att arbeta om man i det landet inte hade vilodag var sjunde dag.  Skulle han göra uppror mot sin husbonde och bli utan arbete?
Samma problem kan uppstå i ett sekulariserat land som Sverige. Vill man behålla sitt arbete kan man bli tvungen att arbeta på en Söndag. I kyrkorna har man kaffesamkväm efter gudstjänsten. Skall man avstå från det för att inte arbeta mer än absolut nödvändigt på Söndagen? Jag tror inte man hade kyrkkaffe så ofta förr som nu. Det är rätt mycket arbete med att diska.

Nya förbundet

   I Nya Testamentet verkar det som om Söndagen blivit en Gudstjänstdag, som också kan användas som en vilodag, då man vilar och  får andlig uppbyggelse. Martin Luther hade den uppfattningen att Söndagen skulle vara en Herrens dag, eftersom Jesus uppstod på denna dag. Då kunde man fira gudstjänst och vila sig. Man hade ju förr ingen annan dag då man var ledig. Men förbudet mot att arbeta finns inte längre. "Låt därför ingen döma er i fråga om mat och dryck, eller angående högtid eller nymånad eller sabbat." Kol. 2:16  "Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne." Rom. 14:5 "Ni aktar ju på  dagar och på månader och på särskilda tider och år. Jag är bekymrad för er och fruktar att jag till äventyrs har arbetat förgäves för er." Gal. 4:10-11 

Ett sekulariserat samhälle

   Är det möjligt att hålla sabbaten lika strängt i vårt sekulariserade samhälle, som man gjorde i det gamla förbundet i Israel?  En chef på ett företag måste anställa folk som arbetar på Söndagar, även om han själv är ledig denna dag. Skall de anställda som arbetar bara på vardagar, betrakta honom som en person som syndar. De måste ju ha en personalchef.  Då måste han säga upp sig från sitt arbete om han blir kristen.  Kan man arbeta i ett företag som bedriver arbete på Söndagar, även om man själv bara arbetar på vardagar. Kan man handla i  en affär som har öppet på Söndagar. Det skulle bli omöjligt att hålla sabbaten så strängt som i GT i ett sekulariserat samhälle. Det vore ju önskvärt om man arbetade så lite som möjligt denna dag och använde denna dag till andlig uppbyggelse eller till kyrkogång, om det finns någon rätt förkunnelse att lyssna på. Men jag tror inte att det finns något förbud att arbeta på denna dag. De som är pensionärer eller sjukskrivna kan ju läsa Guds ord varje dag.  Sabbatsdagen var ett tecken för Israels folk i GT.  "Allt är lovligt; ja, men icke allt är nyttigt. Allt är lovligt; ja, men icke allt uppbygger."  1 Kor 10:23  Söndagen kan ju vara ett tecken även för de kristna, om de på denna dag firar gudstjänst och inte arbetar mer än nödvändigt. Det kan ju även vara nyttigt att ta det lugnt och läsa goda uppbyggelseböcker på denna dag. Men om man tänker att det är förbjudet att arbeta blir det många problem för dem som arbetar på ett företag där man måste arbeta på Söndagar. När man läser i bibeln om ett bud, måste man tänka om det är möjligt att tolka detta bud så strängt i det sammhälle man lever i. Är det nödvändigt att resa med tåg och buss på en Söndag. Kan en kristen vara busschaufför eller lokförare på en Söndag? För några kan det vara nödvändigt att resa på en Söndag, men inte för alla. Många är ute och reser för nöjes skull. Hur strängt skall man hålla på Söndagen som en vilodag. I Israel fick man bara resa en viss sträcka.  Apg. 1:12

Inge Rogesund